Mediation

Gente Mediation biedt een oplossing bij conflicten op het werk, tussen overheid en burger, bij zakelijke geschillen tussen bedrijven en in maatschappen en in de gezondheidszorg. Gente mediation is snel, vertrouwelijk, kostenefficiënt en resultaatgericht. De mediator brengt de communicatie weer op gang. Hierbij worden moeilijkheden niet uit de weg gegaan zodat een oplossing ook voor langere tijd er toe doet. Helderheid verkrijgen over wat partijen echt willen en concrete oplossingen waar u zelf  betrokken bij bent. Gente Mediation biedt een alternatief voor het juridisch uitvechten van een conflict en het behouden van een positieve relatie in de toekomst.

Past mediation bij uw situatie?

U bevindt zich in een conflictsituatie met iemand op uw werk: een collega, een leidinggevende of zakelijk partner. Dit veroorzaakt stress, verminderde motivatie en resultaten en soms ziekte. Ook kan het invloed hebben op uw thuissituatie. U wilt er graag uitkomen, maar op een manier die een goede basis geeft voor de toekomst.

Als leidinggevende weet u dat conflicten een negatieve invloed hebben op werkprestaties, motivatie, de werksfeer binnen het bedrijf en zelfs kunnen leiden tot ziekte van uw medewerkers en wellicht heeft de bedrijfsarts mediation geadviseerd.  

MensenBalie.jpg

Als bedrijf heeft u een geschil met een zakelijke partner. Dit kan over een interne samenwerking gaan met een medevennoot of over een externe samenwerking, levering of overeenkomst. U wilt een snelle en kostenefficiënte oplossing en liever geen gang naar de rechter maken. 

 

stock-photo-45710788-let-s-secure-that-cargo-for-the-departure.jpg

Als burger of overheidsinstantie kan het zijn dat u bent vastgelopen in een situatie waarbij beide partijen iets te winnen hebben bij duidelijkheid. Er komt een einde aan vaak langlopende (bezwaar)procedures die over en weer tot onbegrip en frustratie hebben geleid.

Hoe werkt mediation?

De mediator gaat samen met u en de andere partij door gesprekken stapsgewijs op zoek naar een oplossing. Soms is iets  nog niet een groot probleem maar wel iets dat aangepakt zou moeten worden. Deelname aan mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Iedereen die bij de mediation aanwezig is, moet vertrouwelijk omgaan met de inhoud van de onderhandelingen. Aan het begin en aan het einde van de mediationprocedure worden afspraken gemaakt die bindend zijn voor de partijen: de mediationovereenkomst en de vaststellingsovereenkomst. 


"Nooit gedacht dat we na alles
wat er gebeurd was toch nog
tot een oplossing konden komen"


De mediator is aangesloten bij de Mediators Federatie Nederland (MfN), is onafhankelijk en moet zich houden aan het reglement en de gedragsregels van de MfN. De kosten van een mediation bestaan in principe uit het honorarium voor de Gente Mediator (uurtarief). Neemt u gerust vrijblijvend contact op met Gente Mediation voor meer informatie over de werkwijze en/of kosten. Ook als u niet zeker weet of mediation voor uw probleem geschikt is, kunt u vrijblijvend contact opnemen en dit voorleggen aan de Gente Mediator.